Ehliyet Sınavı Hazırlık
21 Nisan 2018
1.
Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "D" Oda sıcaklığında bir küvete sokulması
Soru Açıklaması
2.
Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Parçalı yaralar
Soru Açıklaması
3.
Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
Soru Açıklaması
4.
Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Konuşabilmesi
Soru Açıklaması
6.
Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
Soru Açıklaması
7.
Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için _________ pozisyonu verilir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Baş geri-çene yukarı
Soru Açıklaması
8.
Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

 

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
9.
Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 12 - 20
Soru Açıklaması
10.
Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

 

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Bildirme
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı Hazırlık
21 Nisan 2018
11.
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru11
Doğru Cevap: "B" Koma
Soru Açıklaması
12.
Rentek manevrası;

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,

II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
13.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru13
Doğru Cevap: "C" Takip mesafesini azaltması
Soru Açıklaması
14.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru14
Doğru Cevap: "D" Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "C" 20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru15-cevapc
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Başkalarının hakkına saygılı olmak
Soru Açıklaması
17.
Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

• Yer işaretlemelerini

• Trafik işaret levhalarını

• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?
Doğru Cevap: "A" Belediyelerin
Soru Açıklaması
18.
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Geçiş hakkı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?
Doğru Cevap: "A" 20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru19-cevapa
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?
Doğru Cevap: "B" 20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru20-cevapb
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı Hazırlık
21 Nisan 2018
21.
Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
Soru Açıklaması
22.
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru22
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
Soru Açıklaması
24.
Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru24
Doğru Cevap: "D" Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği
Soru Açıklaması
25.
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru25
I. Dar bir kavisle dönmeli

II. Yayanın geçmesini beklemeli

III. Sola dönüş lambasını yakmalı

IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması
26.
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 


20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru26
Doğru Cevap: "C" 2 - 3 - 1
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
Doğru Cevap: "D" Duraklara 30 metre mesafede
Soru Açıklaması
28.
I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.

 

II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

 

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?
Doğru Cevap: "B" I. yanlış, II. doğru
Soru Açıklaması
29.
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
Soru Açıklaması
30.
I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.

 

II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.

 

III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

 

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı Hazırlık
21 Nisan 2018
31.
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru31
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
32.
Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "B" Otomobil
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Zararlı gaz salınımının artması
Soru Açıklaması
35.
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?
20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru35
Doğru Cevap: "D" Konya
Soru Açıklaması
36.
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru36
Doğru Cevap: "C" Diferansiyel
Soru Açıklaması
37.
Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Termostat
Soru Açıklaması
38.
Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Marş sistemi
Soru Açıklaması
39.
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru39
Doğru Cevap: "B" Lastik hava basıncının düşük olduğunu
Soru Açıklaması
40.
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru40
Doğru Cevap: "A" Yağ seviyesinin azalması
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı Hazırlık
21 Nisan 2018
41.
Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?
Doğru Cevap: "D" Antifriz
Soru Açıklaması
42.
Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
Doğru Cevap: "B" Trafik kazası riskini
Soru Açıklaması
43.
• Aracın hızı azaltılır.

• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.

• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?
Doğru Cevap: "C" 20Mayıs2017-Ehliyet-Sınav-Soru43-cevapc
Soru Açıklaması
44.
I. Ani hızlanmalar yapılması

II. Araç lastiklerinin eskimesi

III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
45.
“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim _____ ile mümkündür.”
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Trafik adabı
Soru Açıklaması
46.
Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?
Doğru Cevap: "D" Saygılı ve nezaketli
Soru Açıklaması
47.
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?
Doğru Cevap: "B" Sürücünün kaza yapma riskini
Soru Açıklaması
48.
Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
Doğru Cevap: "C" Diğergamlık
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?
Doğru Cevap: "B" Kazaya karışma olasılığının azalması
Soru Açıklaması
50.
I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

 

Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.