Ehliyet Sınavı
27 Ağustos 2016
1.
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Doğru Cevap: "B" Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
Soru Açıklaması
3.
I. Spor ve iş kazaları

II. Yüksek bir yerden düşme

III. Otomobil ya da motosiklet kazaları

Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?
Doğru Cevap: "A" Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
Soru Açıklaması
7.
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
8.
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, ________ ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Bak-dinle-hisset yöntemi
Soru Açıklaması
9.
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
Doğru Cevap: "C" Solunum sisteminde
Soru Açıklaması
10.
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İlk yardımcı
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
27 Ağustos 2016
11.
• Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.

• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bayılma
Soru Açıklaması
12.
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir
Doğru Cevap: "D" Sürükleme yöntemi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
Soru Açıklaması
14.
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
Doğru Cevap: "C" 27 Ağustos 2016-soru14-cevapc
Soru Açıklaması
15.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
27 Ağustos 2016-soru15
Doğru Cevap: "D" Gizli buzlanma
Soru Açıklaması
16.
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bağlantı yolu
Soru Açıklaması
17.
• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.

• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
Doğru Cevap: "A" Sarı
Soru Açıklaması
18.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
27 Ağustos 2016-soru18
Doğru Cevap: "A" Ana yol-tali yol kavşağına
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
Doğru Cevap: "C" 27 Ağustos 2016-soru19-cevapc
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
27 Ağustos 2016-soru20
Doğru Cevap: "B" Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
27 Ağustos 2016
21.
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
27 Ağustos 2016-soru21
Doğru Cevap: "C" Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru Açıklaması
22.
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 4,5
Soru Açıklaması
23.
I. Kesik yol çizgisi

II. Devamlı yol çizgisi

III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi


Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
24.
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
27 Ağustos 2016-soru24
Doğru Cevap: "C" Yalnız 3
Soru Açıklaması
25.
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "B" 20
Soru Açıklaması
26.
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
27.
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
Soru Açıklaması
28.
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
Doğru Cevap: "A" Kask
Soru Açıklaması
29.
Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?
27 Ağustos 2016-soru30
Doğru Cevap: "B" Kavşaklarda geçiş hakkına
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
27 Ağustos 2016
31.
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
32.
I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması

II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması

III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması


Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
33.
Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
Doğru Cevap: "A" Hızı viraja girmeden önce artırmak
Soru Açıklaması
35.
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

27 Ağustos 2016-soru36
Doğru Cevap: "B" Aks
Soru Açıklaması
36.
İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
Doğru Cevap: "D" Gürültü
Soru Açıklaması
37.
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
38.
I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi

II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
39.
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yağ çubuğu
Soru Açıklaması
40.
Motorun soğutma sisteminde kullanılan ________ donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Antifriz
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
27 Ağustos 2016
41.
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "D" Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
Soru Açıklaması
42.
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "A" Aynı amperde yenisi ile değiştirilir
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
Doğru Cevap: "A" Yakıt tüketiminin artması
Soru Açıklaması
44.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
27 Ağustos 2016-soru44
Doğru Cevap: "B" Motor yağı basıncının çok düştüğünü
Soru Açıklaması
45.
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
Doğru Cevap: "D" Empati düzeyi yüksek
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" Öfkeli olmak
Soru Açıklaması
47.
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "C" Diğergamlık
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
Soru Açıklaması
49.
• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek

• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek

• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak


Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Trafik adabının
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.