Ehliyet Sınavı
14 Mayıs 2016
1.
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Kalp çalıştığında
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
Doğru Cevap: "B" Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
Soru Açıklaması
3.
I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması

II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması

III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
4.
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörülü ve nazik davranılması
Soru Açıklaması
6.
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Kısa, öz ve anlaşılır
Soru Açıklaması
7.
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Koma
Soru Açıklaması
8.
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yara üzerinin pamukla kapatılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
Doğru Cevap: "D" Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
14 Mayıs 2016
11.
14-mayıs-2016-ehliyet-soru11
I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.

II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.

III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Kırık
Soru Açıklaması
12.
14-mayıs-2016-ehliyet-soru12
Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
Soru Açıklaması
14.
Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
14-mayıs-2016-ehliyet-soru15
Doğru Cevap: "B" Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır
Soru Açıklaması
15.
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hemzemin geçit
Soru Açıklaması
16.
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
Doğru Cevap: "A" Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "B" 14-mayıs-2016-ehliyet-soru18-cevapb
Soru Açıklaması
18.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
14-mayıs-2016-ehliyet-soru19
Doğru Cevap: "C" Hızını azaltmalı
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
14-mayıs-2016-ehliyet-soru20
Doğru Cevap: "A" Sağdan ana yola girişi
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
14-mayıs-2016-ehliyet-soru14
Doğru Cevap: "D" Motorlu taşıt giremez
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
14 Mayıs 2016
21.
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
14-mayıs-2016-ehliyet-soru21
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
22.
Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 0,50
Soru Açıklaması
23.
Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Otomobil
Soru Açıklaması
24.
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
14-mayıs-2016-ehliyet-soru24
Doğru Cevap: "C" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
25.
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "C" Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Soru Açıklaması
26.
Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
Doğru Cevap: "B" Motorsuz aracı süren motorlu araca
Soru Açıklaması
27.
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
28.
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.
14-mayıs-2016-ehliyet-soru28
Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.

II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.

III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
29.
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
14-mayıs-2016-ehliyet-soru29
Doğru Cevap: "B" 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
30.
I. İtfaiye araçları

II. Organ ve doku nakil araçları

III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar

IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" II - I - IV - III
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
14 Mayıs 2016
31.
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
Doğru Cevap: "D" Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
Soru Açıklaması
32.
2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.
14-mayıs-2016-ehliyet-soru31
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Sürücü
Soru Açıklaması
33.
I. Araç lastiği seçimi

II. Çevre ve iklim koşulları

III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
34.
• Park probleminin artması

• Çevrenin bozulması ve kirlilik

• Yakıt tüketiminin artması ve israf

• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması

• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
Doğru Cevap: "B" Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
Soru Açıklaması
35.
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
14-mayıs-2016-ehliyet-soru35
Doğru Cevap: "A" Uluslararası yol
Soru Açıklaması
36.
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Hava yastığı
Soru Açıklaması
37.
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
Doğru Cevap: "D" Araca binileceği zaman
Soru Açıklaması
38.
Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "A" 14-mayıs-2016-ehliyet-soru38-cevapa
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
Doğru Cevap: "A" Ani olarak gaz verilmesi
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
Doğru Cevap: "D" Kavrama (Debriyaj)
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
14 Mayıs 2016
41.
Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
Doğru Cevap: "B" Motorun hararet yapmasına
Soru Açıklaması
42.
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Park lambası
Soru Açıklaması
43.
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "C" Motor hemen durdurulur
Soru Açıklaması
44.
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "B" Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir
Soru Açıklaması
45.
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.
Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru Açıklaması
46.
Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Doğru Cevap: "C" Nezaket ve saygıya
Soru Açıklaması
47.
Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Doğru Cevap: "A" Sabır
Soru Açıklaması
48.
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
Doğru Cevap: "D" Empati düzeyi yüksek
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
Soru Açıklaması
50.
Trafik kazası geçiren kişiler;

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" I. doğru, II. yanlış
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.