Ehliyet Sınavı
22 Mart 2015
1.
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi
Soru Açıklaması
2.
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Solunumun değerlendirilmesini
Soru Açıklaması
3.
I- El freninin çekilmesi

II- Kontağın kapatılması

III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?
Doğru Cevap: "C" Akciğerler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "B" Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
Soru Açıklaması
6.
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
22 mart 2018-soru6
Doğru Cevap: "C" 5 cm
Soru Açıklaması
7.
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
Soru Açıklaması
8.
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şok
Soru Açıklaması
9.
I- Yara içi kurcalanır.

II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.

III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
10.
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "B" Omurilik zedelenmesine
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
22 Mart 2015
11.
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
Doğru Cevap: "A" Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
Soru Açıklaması
12.
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "C" Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
Soru Açıklaması
13.
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
14.
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?
22 mart 2018-soru14
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
15.
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
22 mart 2018-soru15
Doğru Cevap: "B" Düz gideceklerse beklemeleri
Soru Açıklaması
16.
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
Doğru Cevap: "C" Bencillikten uzak durulması
Soru Açıklaması
17.
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "D" Merkezi sinir sistemi
Soru Açıklaması
18.
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Araç
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
22 mart 2018-soru19
Doğru Cevap: "C" Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
22 mart 2018-soru20
Doğru Cevap: "B" Tehlikeli çıkış eğimli yolu
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
22 Mart 2015
21.
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
Doğru Cevap: "D" 22 mart 2018-soru21-cevapd
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "B" 22 mart 2018-soru22-cevapb
Soru Açıklaması
23.
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 4,5
Soru Açıklaması
24.
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Doğru Cevap: "D" 60
Soru Açıklaması
25.
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
22 mart 2018-soru26
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
26.
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "A" 22 mart 2018-soru27-cevapa
Soru Açıklaması
27.
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 22 mart 2018-soru28-cevapc
Soru Açıklaması
28.
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru Açıklaması
29.
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
22 mart 2018-soru29
Doğru Cevap: "B" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
30.
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Park lambasının yakılmasına
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
22 Mart 2015
31.
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
22 mart 2018-sor31
Doğru Cevap: "D" Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle
Soru Açıklaması
32.
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
22 mart 2018-sor32
Doğru Cevap: "B" 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
Doğru Cevap: "C" Motosiklet
Soru Açıklaması
34.
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
Soru Açıklaması
35.
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
22 mart 2018-sor35
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Doğru Cevap: "D" Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
Soru Açıklaması
37.
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
Soru Açıklaması
38.
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
39.
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.

Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
Doğru Cevap: "B" 22 mart 2018-sor39-cevapb
Soru Açıklaması
40.
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
Doğru Cevap: "A" Batı
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
22 Mart 2015
41.
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
Doğru Cevap: "A" Gürültü kirliliğinin azaltılması
Soru Açıklaması
42.
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
Doğru Cevap: "B" Motorin
Soru Açıklaması
43.
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Doğru Cevap: "A" Akünün boşalması
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Antifriz kontrolü
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
Doğru Cevap: "B" Karter contasının yırtılması
Soru Açıklaması
46.
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
22 mart 2018-sor46
Doğru Cevap: "C" Emniyet kemerinin takılı olmadığını
Soru Açıklaması
47.
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Sinyal lambası
Soru Açıklaması
48.
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "C" Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır
Soru Açıklaması
49.
Seyir hâlindeyken motordan "anormal sesler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
Soru Açıklaması
50.
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Fazla süratten kaçınılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.