Ehliyet Sınavı
18 Ekim 2014
1.
Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
Soru Açıklaması
2.
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Omurga yaralanmalarında
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "D" Nabzın hızlı ve zayıf olması
Soru Açıklaması
4.
İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ağızından ılık içecekler verilmesi
Soru Açıklaması
5.
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
Doğru Cevap: "B" Kısmi tıkanma
Soru Açıklaması
6.
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)
Soru Açıklaması
7.
Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Sindirimin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
9.
Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
Doğru Cevap: "A" Hareket sistemi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
18 Ekim 2014
11.
Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Bayılma
Soru Açıklaması
12.
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
Doğru Cevap: "B" Hareketli eklem yerlerinde
Soru Açıklaması
13.
• Yangın tehlikesi

• Patlama durumu

• Solunum durması

Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?
Doğru Cevap: "A" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
14.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
18 Ekim 2014-ehliyet-soru14
Doğru Cevap: "D" Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu
Soru Açıklaması
15.
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
18 Ekim 2014-ehliyet-soru15
Doğru Cevap: "A" Hızını artırması
Soru Açıklaması
16.
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?
Doğru Cevap: "C" Bencillik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
Doğru Cevap: "B" Otobüs
Soru Açıklaması
18.
Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "C" Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
Soru Açıklaması
19.
Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?
Doğru Cevap: "A" 18 Ekim 2014-ehliyet-soru17-cevap a
Soru Açıklaması
20.
Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
18 Ekim 2014
21.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
Doğru Cevap: "A" 18 Ekim 2014-ehliyet-soru21-cevap a
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
18 Ekim 2014-ehliyet-soru22
Doğru Cevap: "B" Motosiklet girişinin yasak olduğunu
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
Doğru Cevap: "C" 18 Ekim 2014-ehliyet-soru23-cevap c
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
Doğru Cevap: "A" Virajı alamayan aracın devrilmesi
Soru Açıklaması
25.
I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" II, III ve IV
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
Doğru Cevap: "D" 18 Ekim 2014-ehliyet-soru25-cevap d
Soru Açıklaması
27.
Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
Doğru Cevap: "A" Yol çizgileri
Soru Açıklaması
28.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
18 Ekim 2014-ehliyet-soru28
Doğru Cevap: "B" 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
Soru Açıklaması
29.
Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
18 Ekim 2014-ehliyet-soru29
Doğru Cevap: "D" Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
Soru Açıklaması
30.
Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
18 Ekim 2014-ehliyet-soru30
Doğru Cevap: "A" Hızını azaltması
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
18 Ekim 2014
31.
Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
18 Ekim 2014-ehliyet-soru31
Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
32.
Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru Açıklaması
33.
Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
Doğru Cevap: "A" B
Soru Açıklaması
34.
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
18 Ekim 2014-ehliyet-soru34
Doğru Cevap: "C" 3 - 1 - 2
Soru Açıklaması
35.
Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
36.
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Yaya yolunda sürülmesi
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
Doğru Cevap: "C" Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
Soru Açıklaması
38.
Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Uyarı amacı dışında kullanılması
Soru Açıklaması
39.
Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
18 Ekim 2014-ehliyet-soru39
Doğru Cevap: "D" Para cezası ve ceza puanı
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
Doğru Cevap: "B" Hız kurallarına uyulması
Soru Açıklaması
Ehliyet Sınavı
18 Ekim 2014
41.
Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
Doğru Cevap: "C" Katalitik konvertör
Soru Açıklaması
42.
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Klimanın açılması
Soru Açıklaması
44.
Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
Doğru Cevap: "D" Yakıt-hava karışımı
Soru Açıklaması
45.
Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Doğru Cevap: "C" Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
Soru Açıklaması
46.
Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
Doğru Cevap: "D" Cam suyu antifrizi
Soru Açıklaması
47.
Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
18 Ekim 2014-ehliyet-soru47
Doğru Cevap: "C" Araçta frenleme yapıldığını
Soru Açıklaması
48.
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "A" El freni çekilir
Soru Açıklaması
49.
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?
Doğru Cevap: "B" 18 Ekim 2014-ehliyet-soru49-cevap b
Soru Açıklaması
50.
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.